Nowoczesne biuro rachunkowe

Innowacyjny System Zarządzania Biurem Rachunkowym

System IKP to nowoczesne narzędzie do zadządzania i kontrolą pracy biura rachunkowego. Współpracuje z dowolnym programem księgowym który Państwo posiadają. System został napisany w oparciu o wieloletnie doświadczenia praktyczne (projektantami systemu byli m.in. właściciele i pracownicy biur rachunkowych ). Podstawowa jego rolą jest zwiększenie efektywności pracy biura a tym samym zwiększenie rentowności jego działania.

  • System nie jest aplikacją do wyliczeń księgowych,
  • System obsługiwany jest z poziomu przeglądarki internetowej,
  • System może działać niezależnie.

Integracja z Comarch Optima

Dla biur korzystających z systemów Comarch Optima oferujemy pełną integracje z systemem księgowym Comarch Optima.

Koordynacja zadań

Zbudowaliśmy system gdzie przy minimum wkładu ze strony użytkownika uzyskujemy maksimum korzyści dla biura i dla jego klientów.

System po wdrożeniu zaczyna żyć własnym życiem:

  • Przypomina o terminach podatkowych,
  • Raportuje do Przełożonego o niewykonanych zadaniach przez Pracowników biura,
  • Przypomina który Klient nie dostarczył dokumentów w umówionym czasie i wiele innych zgodnym z wymogami i oczekiwaniem użytkownika,
  • Dodając „ręcznie” jedno zadania pojawiają się automatycznie kolejne czy to po wykonaniu kolejnego zadania , czy po upływie czasu od jego dodania,
  • Mamy przejrzysty dostęp do podglądu zadań i wyszukania wykonanych nie wykonanych planowanych po terminie itd.
  • Pomimo dużej ilości zadań w systemie widok listy jest czytelny – każdy widzi zadania niewykonane dedykowana dla siebie z podziałem na grupy zadań,
  • Możemy w łatwy sposób udostępnić klientowi podgląd zadań biura w obrębie jago firmy i zadań jakie chcemy żeby widział.