Aplikacja Produkcja

Autorski system dedykowany do obsługi procesów produkcyjnych dla małych i średnich firm.

O ile magazyn, sprzedaż, czy księgowość charakteryzują się bardzo zbliżoną funkcjonalnością w większości organizacji, to procesy produkcyjne różnią się znacząco między sobą. Stąd wynikają problemy uniwersalnych systemów produkcyjnych oferowanych na rynku: są albo zbyt ubogie funkcjonalnie, albo bardzo skomplikowane, a przez to nieatrakcyjne cenowo.

Analizując przez wiele lat potrzeby firmy produkcyjnych, opracowaliśmy autorski program do zarządzania produkcją. System jest dedykowany dla konkretnej firmy – na bazie ogólnego szablonu powstaje unikalna kompilacja, która pozwala na tworzenie różnych funkcjonalności z uwzględnieniem specyfiki procesów produkcyjnych Klienta.

Aplikacja nie posiada własnych modułów: magazynowych, sprzedażowych, czy księgowych, jednak jest integrowana z systemami ERP funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. Najczęściej integrujemy się z systemami Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, czy enova, jednak istnieje możliwość integracji z dowolnym systemem klasy ERP, jeśli tylko jego dostawca zapewnia taką możliwość.

System produkcyjny składa się z następujących modułów:

moduł zamówień – opcjonalny – pozwala na ewidencję zamówień, wraz z wszystkimi niezbędnymi atrybutami zamówień. Możliwa jest ewidencja zapytań ofertowych, oraz ofert dla klienta.

moduł technologiczny – obligatoryjny. Moduł może zawierać listy kart produktowych, materiałowych, opcjonalnie usług, narzędzi, czy oprzyrządowania. Moduł pozwala na wprowadzenie cech dla produktów, czy materiałów typowych dla danych grup produktowych. Dzięki tym cechom można stosować kreatory technologii opisane niżej. Ewidencja kart produktowo-materiałowych nie jest konieczna, może być użyta lista z systemu ERP.

Moduł technologiczny pozwala na ewidencję gniazd produkcyjnych oraz czynności. Po zaewidencjonowaniu powyższych danych, możliwe jest zdefiniowanie technologii produktu.

Technologia polega na ewidencji czynności wraz z normatywnym czasem ich wykonania, zaś dla każdej czynności przypisuje się półprodukty oraz materiały wraz z ilością:

Technologia jest tworzona dwupoziomowo: czynności + składowe. Jednak podając jako składowe produkty otrzymujemy technologię wielopoziomową, która pozwala na wyodrębnienie BOM [bill of materials] oraz BOP [bill of process]. Jednocześnie pozwala na wyliczenie kosztu bezpośredniego wytworzenia produktu:

 

Dodatkowym atutem są kreatory technologii, które pozwalają na szybkie tworzenie całych technologii na bazie cech produktów i materiałów:

moduł realizacji produkcji – bazując na zamówieniach, bądź zleceniach produkcyjnych oraz na technologiach, tworzony jest plan produkcyjny, który zawiera wszystkie operacje potrzebne do realizacji zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się poprzez dedykowany panel produkcyjny – można ewidencjonować rozpoczęcie i zakończenie czynności oraz zrealizowaną ilość. Panel produkcyjny skonstruowany jest w taki sposób, że zawiera tylko istotne dla pracowników elementy, przez co jest bardzo prosty w obsłudze:

W panelu produkcyjnym można stosować czytniki kodów kreskowych [EAN/QR], bądź czytniki RFID, co przyspiesza odnajdywanie odpowiednich operacji. Panel może dawać również możliwość dostępu do dokumentacji technologicznej produktu.

moduł planowania – moduł pozwalający na zaplanowanie czynności z planu produkcyjnego pod konkretne zasoby [pracownicy/gniazda produkcyjne], co pozwala na wyliczenie czasu realizacji danego zlecenia. Planowanie jest najbardziej zindywidualizowanym elementem całego systemu produkcyjnego i zwykle powstaje jako ostatni etap podczas wdrażania całego systemu.