Moduł Analiz

Moduł analiz pozwala na łączenie się z bazą danych zewnętrznego systemu funkcjonującego w firmie i tworzenie zapytań SQL do bazy danych tego systemu. Następnie definiowane są parametry oraz pola wyświetlane w analizie:

Analizy prezentowane są w formie tabeli przestawnej, co pozwala na analizowanie zestawu danych pod różnym kątem [analitycznie, syntetycznie], grupowanie danych, bądź obracanie ich względem różnych argumentów. Dane mogą być eksportowane do Excela, bądź prezentowane w formie wykresów.